Distances līgums

Distances līgums

Izmantotie termini:

Pircējs: Pircējs šo noteikumu izpratnē ir persona, kas veic pirkumu interneta veikalā www.dabasdobe.lv.

Pārdevējs: Pārdevējs šo noteikumu  izpratnē ir saimnieciskās darbības veicējs Māris Grīnbergs, 150172-10138, deklarētā adrese: Astrīda Briāna iela 8-8, Rīga, LV-1001.

Šos noteikumus var uzskatīt par Pirkuma  līguma noteikumiem, starp Pircēju un Pārdevēju, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, pa e-pastu ir saņēmis Pārdevēja apstiprinājumu, un Noteikumos paredzētajā kārtībā samaksā par precēm.  Veicot pasūtījumu www.dabasdobe.lv interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, un pilnībā tiem piekrīt.

1. Preces pasūtīšana un personas datu apstrāde:

Pircējs var pasūtīt preces piezvanot pa tālruni +371 25440880 vai arī Pārdevēja interneta veikalā  www.dabasdobe.lv.  
Veicot pasūtījumu, Pircējam obligāti ir jānorāda sekojoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, piegādes adrese un savs kontakttālrunis. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.

Par personas datiem uzskatāmas ziņas no Pircēja tiek iegūtas sekojošiem mērķiem: lai identificētu Pircēju, izrakstot grāmatvedības dokumentus, lai apstiprinātu  Pircēja pasūtījumu  kā arī, nepieciešamības gadījumā, informēt par jebkādām izmaiņām veiktajā pasūtījumā, lai izpildītu pasūtīto preču piegādi kā arī citas, no šo Noteikumu, izrietošās saistības.

Pircējs apstiprina, ka piekrīt un dod tiesības Pārdevējam Pircēja sniegtos personas datus, uzglabāt, apstrādāt un izmantot Noteikumos minēto mērķu sasniegšanā brīdī, kad Pircējs piekrīt lietošanas noteikumiem un apstiprina pasūtījumu. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, kas reglamentē fizisko personas datu apstrādi un aizsardzību.

Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs  un, vajadzības gadījumā, tā sadarbības partneri, veicot interneta veikala administrēšanas darbus, preču piegādes. Trešajām personām dati netiks izpausti, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pārdevējs apņemās izmantot tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, kas nodrošinās Pircēja personas datu aizsardzību no nejaušas noplūdes vai ļaunprātīgas izmantošanas. Pārdevējs Pircēja personas datus uzglabās ne ilgāk, kā to prasa Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktā kārtība vai noteikto datu apstrādes mērķi.

Katrs pasūtījums, kas veikts www.dabasdobe.lv  tiek apstrādāts 24 stundu laikā, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu  vai  komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas. Pārdevējs centīsies izpildīt Pircēja pasūtījumu pilnā apmērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja kāda no Precēm nav pieejama jebkurā brīdī līdz Pasūtījuma fiziskai nogādāšanai līdz Pircējam, tad uzṇēmuma pārstāvis sazinās ar Pircēju, lai vienotos par Preču nomaiņu. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece pietrūkst un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Pircējiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Pircēji, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, tiek par to atsevišķi brīdināti.

2.Preču kvalitāte un derīguma termiņš:

Preču fotogrāfijām ir tikai ilustratīva nozīme, tāpēc Pārdevējs nav atbildīgs, ka www.dabasdobe.lv  esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai.
Preces tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

3.Preces cenas un apmaksas kārtība:

Preču cenas ir norādītas euro, bez pievienotās vērtības nodokļa, tā kā Pārdevējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot PVN likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas dienā.
Gadījumā, ja sveramās preces reālais svars neatbilst Pircēja pasūtītajam svaram, Pārdevējam ir tiesības veikt sveramo preču cenu korekciju, atbilstoši to reālajam svaram. Pārdevējs centīsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs nevar  garantēt tā precīzu atbilstību.
Samaksu par precēm un piegādi Pircējs var veikt skaidrā naudā saņemšanas brīdī vai arī ar bankas pārskaitījumu (LV39HABA0551043379946, Swedbank), kad no Pārdevēja ir saņemts Priekšapmaksas rēķins, šajā gadījumā preču piegāde tiek veikta tad, kad Pārdevēja bankas kontā ir ieskaitīta nauda.

4.Preču piegāde:

Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Gadījumā, ja neparedzamu vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt preces norunātajā piegādes dienā un laikā, Pircējs piekrīt saņemt pasūtītās preces citā dienā un laikā par to savstarpēji vienojoties.
Preču saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums  Pārdevēja klātbūtnē  pārbaudīt pasūtījuma stāvokli un atbilstību piegādes dokumentiem. Gadījumā, ja Pircējs pamana, ka piegādātās preces neatbilst piegādes dokumentos uzrādītajam, Pircējam nekavējoties par to ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas brīdī, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka pasūtījums ir nodots pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.


Piegāde tiek veikta: Ikšķilē, Rīgā, Baložos, Ķekavā, Salaspilī, Ogrē, Langstiņos, Baltezerā, Carnikavā, Ādažos, Sunīšos, Jūrmalā, Spilvē, Pinķos  un citās teritorijās, Pircējam ar Pārdevēju atsevišķi par to vienojoties.
Maksa par piegādi no 0.00 euro – 5.00 euro.

Piegāde uz OMNIVA pakomātu

Ja veicot pasūtījumu, kā piegādes vieta ir izvēlēta OMNIVA, no saraksta ir jāizvēlas pakomāts, kurā adresē saņemt sūtījumu.

Pēc pasūtījuma noformēšanas 24h laikā pasūtījums tiek apstrādāts un uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts rēķins vai komentāri par pasūtījuma izpildes gaitu.  

Pasūtījums tiek izsūtīts uz norādīto OMNIVA pakomātu, kad tiek saņemta samaksa par precēm, 1-7 darba dienu laikā. Uz norādīto telefona numuru / e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar durvju atvēršanas kodu.

Lai atvērtu skapīti, kurā ievietotas pasūtītās preces, pakomāta ekrānā jāievada īsziņā / e-pastā saņemtais durvju kods.

Prece jāizņem no OMNIVA pakomāta 7 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas. To var izdarīt jebkurā ērtā laikā, jo OMNIVA pakomāti strādā 24 stunda diennaktī.

Demonstrācijas materiālu par to, kā darbojas OMNIVA pakomāti, varat atrast šeit: https://www.omniva.lv/pakalpojum/demo/

Piegādes maksa uz jebkuru OMNIVA pakomātu Latvijā – 3.00 euro – 4.00 euro, atkarībā no sūtījuma lieluma.

Atteikuma tiesības:

Atbilstoši LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, ņemot vērā, ka piegādātās preces ir pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces, kuras Pārdevējs piegādā patērētāja dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai darbavietā.

Informācijas apmaiņa:

Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

Pircējs sazinās ar Pārdevēju, izmantojot www.dabasdobe.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

Rodoties zaudējumiem, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Strīdus risina sarunu ceļā, ja neizdodas vienoties, risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.